ClickCease

มีคำถาม? โทรหาผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม? โทรหาผู้เชี่ยวชาญ

ห้างหุ้นส่วน

เริ่มต้นบริษัทวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในเนเธอร์แลนด์

หากคุณต้องการลงทุนทั้งเวลาและเงินในภาควิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เนเธอร์แลนด์มีฐานนวัตกรรมและกระตุ้นที่ดีมากในการขยายความรู้และความเชี่ยวชาญของคุณ ภาควิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตกำลังเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศ เนื่องมาจากความร่วมมือระหว่างแผนกที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ใดๆ ที่มาจากสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ในบทความนี้ เราจะสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับคุณในการลงทุนในภาคส่วนที่มีความกระตือรือร้นสูงนี้

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตคืออะไรกันแน่?

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเป็นภาคส่วนกว้างๆ ที่ยังครอบคลุมสาขาอื่นๆ อีกมาก เช่น เภสัชกรรม เทคโนโลยีระบบชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีชีวการแพทย์ การแปรรูปอาหาร อุปกรณ์ชีวการแพทย์ บริษัทด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีระบบชีวิต และสถาบันและองค์กรอื่นๆ ระยะเวลาและความพยายามในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสามารถกำหนดได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับพืช มนุษย์ และสัตว์ในตอนนี้ ปัจจุบันรวมสาขาวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้:

 • เทคโนโลยีเกษตร
 • สัตวศาสตร์
 • ชีวเคมี
 • ไบโอคอนโทรล
 • ชีวพลศาสตร์
 • วิศวกรรมชีวภาพ
 • ชีวสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ชีวภาพ
 • ชีววิทยา
 • วัสดุการแพทย์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • การถ่ายภาพทางชีวการแพทย์
 • ระบบชีวการแพทย์
 • วิศวกรรมชีวโมเลกุล
 • การตรวจสอบทางชีวภาพ
 • ชีวฟิสิกส์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ชีววิทยาของเซลล์
 • นิเวศวิทยา
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • พันธุศาสตร์และจีโนม
 • เทคนิคการถ่ายภาพทางการแพทย์
 • อณูชีววิทยา
 • นาโนเทคโนโลยี
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์พืช
 • โปรตีโอมและโปรตีโอมิกส์
 • สมาร์ทไบโอโพลิเมอร์
 • วิศวกรรมเนื้อเยื่อ[1]

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาควิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตชาวดัตช์

เนื่องจากอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต จึงไม่มีอุตสาหกรรมอื่นใดที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเท่ากับภาคส่วนที่พัฒนา ทดสอบ และจำหน่ายยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในเนเธอร์แลนด์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นวัตกรรม R&D และการผลิตในสาขานี้ได้รับชื่อเสียงที่แข็งแกร่งทั่วโลก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในภาควิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตต้องใช้เวลามากและซับซ้อนมาก โอกาสสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แรงกดดันในการออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วนั้นมหาศาลเนื่องจากความคาดหวังและข้อกำหนดในตลาดโลก สิ่งนี้ทำให้ยากขึ้นด้วยอำนาจที่เพิ่มขึ้นของบริษัทประกันภัย การทำให้กฎเกณฑ์เข้มงวดขึ้น

ลงทุนในภาคส่วนที่สำคัญตอนนี้มากกว่าที่เคย

สุขภาพโลกเป็นปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคส่วนที่ทับซ้อนกันจำนวนมากที่ทำงานร่วมกัน คำถามนี้ครอบคลุมคำถามสำคัญ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค หรือการบำบัดใหม่ชนิดใดที่ควรลงทุน และโครงการ R&D ใดที่มีอัตราความสำเร็จสูงพอที่จะลงทุน เป็นการลงทุนที่มีจริยธรรมหรือไม่? การรักษาเวลาในการออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วของการไหลของผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องดึงดูดใจคุณหรือไม่? ภาควิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต้องมีรูปแบบที่มั่นคงของความมุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จ มีโครงการที่ท้าทายอยู่เสมอและสิ่งจูงใจแบบถาวรในบริษัทวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตชั้นนำ ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมในสังคมที่มีสุขภาพดีขึ้นได้

ความร่วมมือแบบสหวิทยาการ

ภายในสาขาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ความร่วมมือกับภาคส่วนที่อยู่ติดกันและบริษัทนวัตกรรมอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญมาก ภาคส่วนชั้นนำของ Dutch Life Sciences & Health กระตุ้นนวัตกรรมในเรื่องนี้ มีบทบาทเชื่อมโยงระหว่างชุมชนธุรกิจ รัฐบาล สถาบันความรู้ ผู้ป่วย และองค์กรทางสังคม องค์กร Health~Holland ที่แยกจากกันเป็นผู้ริเริ่มและกระตุ้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของสหสาขาวิชาชีพเพื่อเร่งให้เกิดนวัตกรรม นอกจากนี้ยังช่วยให้ภาคส่วนที่มีชีวิตชีวาและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นด้วยการดึงดูดเงินทุน แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และจุดยืนที่แข็งแกร่ง ด้วยวิธีนี้ พวกเขาตั้งเป้าที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืน (ระหว่างประเทศ) ของภาคส่วน LSH ของเนเธอร์แลนด์ในการแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคมโดยรอบการป้องกัน การดูแล และสวัสดิการ

พลเมืองที่ทำหน้าที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรง

ภาคส่วน Life Sciences ชั้นนำครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่เวชภัณฑ์ไปจนถึงเมดเทค จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพไปจนถึงการฉีดวัคซีน เนเธอร์แลนด์มุ่งมั่นที่จะรับรองผลลัพธ์ของพลเมืองที่ทำหน้าที่สำคัญในเศรษฐกิจที่แข็งแรง เพื่อบรรลุภารกิจนี้ ประเทศและภาคส่วนชั้นนำได้ต่อยอดจากจุดแข็งของ Dutch Life Sciences เพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในด้านการป้องกัน การรักษา และการดูแล: การปรับปรุงคุณภาพชีวิต (ความมีชีวิตชีวา) ในขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าที่จะจำกัดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพลเมืองของตน หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในเป้าหมายนี้ด้วยความรู้และทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ เนเธอร์แลนด์มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีและมีการแข่งขันสูง

การกระตุ้นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเงินอุดหนุนพิเศษ

หากคุณต้องการร่วมงานกับผู้อื่นในโครงการนวัตกรรมในฐานะผู้ประกอบการ โครงการ Dutch MIT อาจเป็นสิ่งสำหรับคุณ โครงการนี้กระตุ้นนวัตกรรมในหมู่ธุรกิจและผู้ประกอบการข้ามพรมแดนภูมิภาค นอกจากนี้ MIT ยังสนับสนุนให้โครงการธุรกิจสอดคล้องกับวาระนวัตกรรมของภาคส่วนชั้นนำ ถัดจากนั้นมีค่าธรรมเนียม PPP ที่เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนภาครัฐ-เอกชนและ TKI สามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือโครงการ PPP อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานและวิธีเข้าร่วม TKI

วิวัฒนาการในภาคการดูแลสุขภาพ

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยังต้องการเร่งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพในวงกว้าง นั่นคือเหตุผลที่สร้าง 'ข้อตกลงด้านสุขภาพ' ระหว่างรัฐบาลและพันธมิตร (ส่วนตัว) ขึ้น เพื่อช่วยให้นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพเหล่านี้ดำเนินต่อไป โดยเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะนำไปใช้มากกว่า ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลท้องถิ่น สถาบันสุขภาพ หรือภูมิภาค เนื่องจากบริษัทอาจประสบกับอุปสรรคที่อาจแก้ไขได้ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้สำหรับบริษัทของคุณในภาคธุรกิจชีววิทยาศาสตร์หรือไม่?

Intercompany Solutions ได้ช่วยเหลือบริษัทต่างชาติและนักลงทุนมากมายในการตัดสินใจเลือกที่มีเหตุผลและยั่งยืน เราสามารถช่วยคุณเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดในการจัดตั้งบริษัทของคุณในเนเธอร์แลนด์ ด้วยบริการด้านบัญชีและบริการพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้เรายังสามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับโอกาสในการประสบความสำเร็จในบางภาคส่วน หากคุณสามารถเป็นพันธมิตรกับคนอื่นได้ และวิธีที่คุณจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจของคุณในรูปแบบที่ทำกำไรได้ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำ

[1] https://www.fractal.org/Life-Science-Technology/Definition.htm

กระทู้ที่คล้ายกัน:

Like this article?

แบ่งปันใน whatsapp
แบ่งปันใน Whatsapp
แบ่งปันทางโทรเลข
แบ่งปันทางโทรเลข
แบ่งปันบน skype
แบ่งปันโดย Skype
แบ่งปันทางอีเมล
แบ่งปันทางอีเมล

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท Dutch BV หรือไม่?